DocuWare е за всички вас над 125,000 клиенти по цял свят

Системата е подходяща за всички компании, които се стремят към оптимизация на времето и ресурсите си. Едно от основните предимства на DocuWare е приспособимостта му към нуждите на различни по вид и размер организации. При необходимост, нашите специалисти ще ви помогнат да намерите най-точното решение за вашата компания, като направят aнализ на работните процеси и идентифицират основните фактори, които пречат на ефективната ви работа.

Кой ползва DocuWare?

Какво казват клиентите за нас?

С DocuWare можем да проследим всяка една фактура през целия процес на нейното одобрение и заплащане. За секунди разбираме при кого се намира и какъв е нейният статус. Благодарение на допълнителните известявания на системата нямаме забравени и просрочени документи.
Добромир Стойчев – финансов специалист, Теси ООД
Обслужването на клиенти в една счетоводна къща е свързано с обмен на множество документи и често това създава проблеми. DocuWare ни помогна да оптимизираме отношенията с клиентите си като ни даде възможност да работим изцяло с електронни документи.Заедно с това автоматизирахме процеса на осчетоводяване на фактурите, което значително намали оперативните ни разходи.
Николай Петков – Управител счетоводна къща, Генис Консулт
DocuWare осигури електронното движение и управление на документите в нашата организация и подобри организацията на процесите, свързани с тяхното въвеждане, обработване и търсене.Документите на Министерство на Културата се намират в единна база данни, което позволява лесно търсене и трайно съхранение на документите.
Стоян Стоянов – Главен секретар, Министерство на Културата

приложение

Как DocuWare улеснява ежедневната ви работа?

DocuWare предлага много повече от начин да се замени хартията с цифрови файлове.
приложение