Според изследването Global Recruiting Trends 2018 търсенето на кандидати за работа започва да става все по-сложен и времеемък процес. Разчитаме на специализирани сайтове, събития или социални мрежи, предварителните разговори и срещи се организират по многобройни канали, преглеждаме автобиографии от кандидати, които може изобщо да не са подходящи. Не мислите ли, че е време за нещо ново, което да позволи на хората от отдел Човешки ресурси да се фокусират върху по-удовлетворяващите части от работата си, а именно стратегическата част?

Съвременните технологии могат да предложат отговор и намират все по-голямо приложение в тази сфера. Те позволяват автоматизирането на неприятните и тежки процеси, което да помогне на хората, ангажирани с подбор на служители, не само да се чувстват по-удовлетворени, но и да намират по-добри кандидати за съответните позиции. Компаниите, които вече са имплементирали автоматизация в този отдел, постигат по-висока ефективност при намирането на служители, но също така получават и конкурентно предимство като демонстрират интегриране на съвременни бизнес процеси. Според Recruiter.com, най-подходящите етапи от подбора на таланти, с които да започнем дигитализацията на тези процеси, са следните:

  1. Преглед на CV-та

Можете да започнете трансформацията с разбор на основните компоненти на процеса, за да прецените кои от тях могат да бъдат автоматизирани. Дали форматът на автобиографиите е еднакъв, за да позволи автоматизиран преглед? Има ли основни данни (например, предишен опит или образование ), които могат да бъдат извлечени от автобиографията и зададени за критерии при търсене на определен профил? Какъв е работният процес за преглед на CV-тата? Кой участва в този процес? Как мениджърите и специалистите по подбор споделят предпочитанията си и комуникират по между си? Тези отговори ще ви дадат необходимата информация, с която да автоматизирате и оптимизирате процесите по подбор на правилните кандидати.

  1. Насрочване на интервю

Имате ли график, който автоматично се синхронизира с календара на съответния специалист по подбор? Внедряване на удобно решение за автоматизация на процеси може позитивно да промени процеса по насрочване на първа среща. Ако кандидатите могат лесно да избират часовете за интервю, които са им най-удобни, ще улесните и себе си, и тях. Имайте предвид, че колкото и да сте заети, кандидатите също ще трябва да вместят в собствения си календар бъдещото интервю.

  1. Първоначална среща

Има ли последователен набор от въпроси, които се задават на кандидатите по време на първа среща или разчитате на всеки интервюиращ да зададе свои собствени? Отговорите записват ли се? Анализирате ли кои от тези въпроси работят и кои не, за да подберете най-подходящия кандидат, който ще остане дългосрочно в компанията? Последователните и документирани стъпки са важни за подобряването на всеки процес.

  1. Вземане на решение за преминаване на следващ етап

Понякога времето, за което се взема решение дали кандидатът е подходящ и може да се придвижи напред за следваща среща, е решаващо за изхода на процеса по подбор. Заради бавните процеси, които се придвижват по email и на хартия, можете да загубите много обещаващи кандидати. Но и първите впечатления на кандидатите, независимо дали са одобрени или не, наистина имат значение и могат да доведат до подобряване репутацията на компанията или до споделяне на лош опит от кандидати в социалните мрежи.

Какво е общото между тези 4 етапа?

  • Времеемки са.
  • Изискват обработката на много документация.
  • Случват се спонтанно и имат нужда от стандартизация.
  • Изискват съответствие със законовите изисквания относно личните данни.
  • Налагат необходимост от сигурност на процесите и информацията.

Когато става въпрос за полагане на основата за автоматизация на процесите по подбор на таланти, има много области, на които да обърнете внимание. Но преди да започнете, фокусирайте се първо над базовите неща, а именно информационната сигурност, защитата на личните данни и улесняването при одит.

Ако сте готови да поемете по пътя на автоматизирането на процеса по подбор на служители, DocuWare може да ви помогне. С Kinetic Solution за отдел Човешки ресурси това може да се случи само за няколко дни и да спазите всички базисни изисквания. Научете повече и заявете своето демо днес!