Отново е този период на годината, когато е време да очертаем насоки за развитието на бизнеса ни и да се опитаме да предвидим тенденции, които ще ни помогнат да постигнем успех. Управлението на бизнес информация и процеси е дейност, която оказва влияние върху ефективността на всички отдели в компанията. Поради тази причина ви представяме 5 ключови тенденции, които да вземете предвид при оптимизирането на бизнес процесите във вашата организация.

2018: Годината на облачните услуги

Облачните услуги вече доказаха своята полза за бизнеса. Повечето софтуерни системи (CRM, ERP, HCM и др.), които досега закупувахме on-premises, вече са леснодостъпни през Облака. През 2018 г. очакваме тези услуги да заемат централно място в ИТ стратегиите на повечето компании.

Какво означава тази тенденция? Ефектите от преминаването към облачни решения са многобройни, но един от по-значимите е трансформацията на работните процеси. Cloud-ът позволява по-голяма гъвкавост, мобилност, достъпност до необходимата информация отвсякъде и по всяко време. Благодарение на тези възможности той подпомага изграждането на такива работни процеси, които в най-голяма степен да отговарят на нуждите на бизнеса. Резултатът е повишена продуктивност, ефективност и гъвкавост на служителите. Възможностите на Облака задават изцяло ново темпо за работа.

2018: Годината на финансовия директор (CFO)

Ролята на финансовия директор придобива все по-голямо значение във връзка с дигиталната трансформация. Финансовите процеси съдържат информация и документи, които се използват в много други дейности и отдели из цялата компания. Следователно, с помощта на софтуерните решения, финансовите директори могат не само да подобрят операциите си и да намалят разходите (традиционна тяхна роля), но и да се превърнат в център за инициативи за цифрова трансформация на бизнес процесите в цялата компания.

2018: Годината на сигурността на лични данни

GDPR – новият пакет от правила и стандарти на Европейския съюз за защита на личните данни, поставя високи изисквания към начина, по който съхраняваме и управляваме информация. И то не само за европейските компании, а и за всички, които правят бизнес в Европа или с европейски граждани. Регламентът цели да хармонизира регулациите за защита на данните в целия съюз, но също така въвежда по-строги правила за поверителност, сигурност и защита. Новият регламент официално влиза в сила на 25 май 2018 г., а потенциалните глоби при несъответствие са значителни – до 20 милиона евро или 4% от общия глобален годишен оборот от предходната финансова година, в зависимост кое е по-високо (чл. 83, ал. 4-6).

2018: Годината на мобилността

Разбирането ни за работа вече не се ограничава до офис пространството. Някои колеги може да работят дистанционно – от вкъщи, от някое кафе, от другия край на света. Други колеги може да отиват на среща и да се нуждаят спешно от информация, докато пътуват в таксито. Свободното движение на информация е ключово условие за постигане на мобилност и гъвкавост на бизнеса – два ключови фактора в днешния технологичен свят. От компаниите се очаква да предоставят възможност работата да се извършва и извън стените на офиса. Все повече организации успешно имплементират стратегии, които са обвързани най-вече с постигнати резултати, а не толкова с присъствие в офиса. И съвременните системи за управление на процеси и информация са неизменна част от тези стратегии.

2018: Годината на „сега“

Кога ще предприемете конкретни стъпки да оптимизирате управлението на информация и процеси в компанията? „Не сега“ е често даван отговор на този въпрос. Лесно е да отложим това решение. Преди едно десетилетие вземането на такова решение можеше да е рисково – софтуерът, често сложен за имплементация, изискваше множество специалисти и беше труден за употреба. Сега обаче не е така. Софтуерът за управление на информация и процеси се имплементира и използва лесно, а големият риск е да не направите нищо. Нека 2018-та да е годината на „сега“.

Имате интерес да научите повече по темата? Повече информация можете да намерите в следните електронни книги: