Цялостно решение
за вашата компания

Благодарение на възможността си да обединява и правилно организира информация от различни софтуерни решения, DocuWare може да се превърне в централната програма, с която да работят и да се координират всички отдели. Системата ще съхранява цялата информация, постъпваща от различни отдели или от друг софтуер, в един централен архив. Всеки упълномощен служител може веднага да получи достъп до информацията, която му е необходима, независимо къде се намира. По този начин процесите по обработка на документи ще се извършват електронно, а информацията ще се движи свободно между различните отдели.

С DocuWare вие получавате:

  • Съхранение на информацията и лесен достъп до нея от оторизираните потребители
  • Обвързаност на информацията и процесите между отделите
  • Електронно одобрение на заявки

  • Електронно управление на процеси
  • Пълна проследимост и отчетност на процесите

Административен отдел

Отдел Администрация е един от най-натоварените, когато става дума за съхранение и управление на документи, информация и процеси, следователно – един от отделите, които имат най-голяма полза от внедряването на DocuWare.

Прочетете повече

Отдел Счетоводство

Всеки, който работи в сферата на счетоводството и финансите, е наясно с огромния брой документи, които трябва да се обработят и съхранят в условия, отговарящи на законовите изисквания. Голямото текучество изисква бързата им обработка, спазването на срокове и евентуалното възползване от намаления за ранно плащане.

Прочетете повече

Производство и Контрол на качеството

Използвайки DocuWare вие получавате сигурна, ясно структурирана система, в която има място за цялата производствена документация, която лесно може да покрие както настоящите, така и бъдещи законови изисквания и норми.

Прочетете повече

Отдел Продажби

Намирането на необходимата информация и нейното ефективно използване са от все по-голямо значение за придобиване на конкурентно предимство в областта на продажбите. DocuWare надлежно съхранява в електронен архив цялата търговска кореспонденция.

Прочетете повече

Отдел Снабдяване и Логистика

За да се направи покупка трябва да се анализират и вземат под внимание всички продуктови параметри и да се сравнят предлаганите цени и оферти. DocuWare архивира документи като фактури, продуктови спецификации и протоколи за доставка в един централизиран документен архив.

Прочетете повече

Отдел Човешки ресурси

Независимо дали компанията ви има обособен отдел Човешки ресурси или не – DocuWare може да ви бъде полезен що се касае до обработката и съхранението на различни по вид документи, свързани с вашите служители – досиета, молби за отпуск, препоръки, сертификати.

Прочетете повече

Кой ползва DocuWare?

Заявете DEMO

DocuWare може да е вашата следваща стъпка към по-успешен бизнес

Заявете демонстрация и разберете как DocuWare ще ви помогне да оптимизирате работните процеси в цялата компания.
Заявете DEMO