Всеки, който работи в сферата на счетоводството и финансите, е наясно с огромния брой документи, които трябва да се обработят и съхранят в условия, отговарящи на законовите изисквания. Голямото текучество изисква бързата им обработка, спазването на срокове и евентуалното възползване от намаления за ранно плащане. Същевременно документите трябва да са сигурно съхранени и добре организирани. В случай на одит цялата изискуема документация трябва да бъде надлежно представена на проверяващите. DocuWare намира решение на всички тези предизвикателства и позволява на счетоводния отдел да печели време, доволни клиенти, повече приходи и, не на последно място, повече офис пространство.

С DocuWare счетоводният отдел получава:

  • Централен електронен архив за всички финансови документи, надлежно организирани и готови за представяне в случай на одит или при справка.
  • Интеграция на DocuWare със счетоводен софтуер, позволяваща получаването на известие за пристигнала фактура в DocuWare и изплащането ѝ чрез другата програма.
  • Рапорти за осчетоводени и чакащи за осчетоводяване фактури.
  • Обвързване на фактурите с договори и създаване на преписка свързани документи.
  • Бързи и лесни справки по документите.