Независимо дали компанията ви има обособен отдел Човешки ресурси или не – DocuWare може да ви бъде полезен що се касае до обработката и съхранението на различни по вид документи, свързани с вашите служители:

  • досиета
  • молби за отпуск
  • препоръки
  • сертификати

С DocuWare отдел Човешки ресурси получава:

  • Централен архив с надлежно организирани досиета на всички служители, включващи автобиографии, договори, дипломи, сертификати, медицински, пълномощни и др.
  • Електронно одобрение и обработване на молби за отпуск.
  • Сроково напомняне за изтичащи сертификати.