DocuWare позволява на всяка една фирма да организира своята информация по начин, който ще ѝ помогне за покриване на всички изисквания за придобиване и спазване на стандарта ISO9001. Използвайки DocuWare вие получавате сигурна, ясно структурирана система, в която има място за цялата производствена документация, която лесно може да покрие както настоящите, така и бъдещи законови изисквания и норми. Получавате също така възможност за създаване на шаблони и уеб форми, които могат да бъдат попълнени, изпратени, съгласувани и одобрени електронно.

С DocuWare отдел Производството и контрол на качеството получава:

  • Организиране на документи по стандарт ISO 9001.
  • Електронно одобрение и управление на заявки за закупуването на материали.
  • Централизиран електронен архив, съхраняващ всички необходими документи в едно производствено дружество в съответствие със законовите изисквания.
  • Създаване на продуктова документация, без значение формата на файловете – писма, електронна поща, протоколи, счетоводни документи, чертежи, CAD планове, фотографии.
  • Визуализиране на CAD чертежи без необходимост от допълнителен софтуер.