Намирането на необходимата информация и нейното ефективно използване са от все по-голямо значение за придобиване на конкурентно предимство в областта на продажбите. DocuWare надлежно съхранява в електронен архив цялата търговска кореспонденция – запитвания, оферти, кореспонденция в процеса по договаряне (дори и постъпили по електронна поща), анекси към договори, допълнителни споразумения, протоколи от консултантска дейност. Също така можете да достъпите важни търговски документи през мобилната версия на DocuWare, за да сте винаги надлежно информиран преди среща, особено ако разполагате с ограничено време.

С DocuWare отдел Продажби получава:

  • Електронен достъп до важна информация, свързана с търговски партньори.
  • Цялата кореспонденция по дадена сделка – от първоначалния контакт до договора, съхранени в досие от свързани документи.
  • Добре подредена и лесно достъпна информация, която позволява изготвянето на оптимална оферта.
  • Сроково напомняне за подновяване на договори.
  • Надлежна информация за досегашни отношения с клиентите при предоговаряне – стара оферта, стар договор, кореспонденция по електронна поща.
  • Спестено време от административни задачи и фокус върху привличането на нови клиенти.