За да се направи покупка трябва да се анализират и вземат под внимание всички продуктови параметри и да се сравнят предлаганите цени и оферти. DocuWare архивира документи като фактури, продуктови спецификации и протоколи за доставка в един централизиран документен архив. Само с няколко клика можете да сравните различните предложения и продуктовите характеристики, както и да направите справка за минали такива.

Научете за ползите от внедряването на DocuWare в логистични компании.

С DocuWare отдел Снабдяване и Логистика получава:

  • Възможност за бързо и лесно сравнение на продукти.
  • Възможност за бързо сравнение на оферти, включително и минали такива.
  • Лесно одобрение и изплащане на фактури.