Години наред on-premises системите бяха стандартът за нови бизнес технологии, но организациите постепенно разбраха стойността на облачните услуги. Включително и в сферата на електронното управление на документи и процеси. DocuWare беше една от първите компании от сектора, която правилно прецени потенциала на Cloud-a и адаптира софтуера си към него. Години по-късно облачните решения вече са се наложили на пазара и присъстват в дългосрочните стратегии на много организации. С голяма доза сигурност може да се твърди, че Облакът ще играе важна роля при посрещането както на ежедневните проблеми в работата, така и на по-сериозни предизвикателства пред съвременния бизнес.

Това твърдение се потвърждава от едно от последните проучвания на AIIM (What Underpins the ECM Name Game?). Според него не само облачните решения ще играят изключително важна роля в дългосрочните стратегии за управление на бизнес информация и процеси. Данните показват, че все повече организации ще търсят и гъвкави, хибридни (cloud-on-premises) решения. Това става ясно от отговорите, които 231 компании са дали на въпроса „Как си представяте системите за управление на информация и процеси за следващите две години“:

 • По-скоро облачни решения – 31%
 • По-скоро on-premises решения – 15%
 • По скоро хибридни решения – 51%
 • По-скоро аутсорсинг – 3%

Проучването също така показва обаче, че облачните/хибридните решения не са достатъчни сами по себе си. Необходимо е софтуерът да отговаря и на много други изисквания, за да бъде от полза на потребителите. Този факт се потвърждава от оценките, които повечето хора дават на използваните от тях системи. Отговорите „не успява да посрещне нашите нужди“ или „едва посреща нашите нужди“ са притеснително много в следните области:

 • Лесен за употреба и интуитивен дизайн – 42%
 • Скорост – 52%
 • Преодоляване на информационните силози – 56%
 • Достъп от мобилни устройства – 46%
 • Интеграция с други системи – 42%
 • Лекота на конфигурацията – 45%

Съветът ни е, когато избирате система за управление на информация и процеси, освен да се фокусирате върху Cloud и Hybrid възможностите на софтуера, да си зададете следните въпроси:

 • Облачните решения достатъчно функционални ли са или тепърва ще се разработват?
 • Лесно ли се работи със софтуера или се изисква докторска степен, за да разберете основните функции?
 • Сигурността и защитата на данни сред приоритетите на компанията ли са?
 • Интеграцията с други системи лесно ли се осъществява?
 • Кои други компании са се доверили на системата? Има ли успешни примери?

Свържете се с нас, за да ви покажем как DocuWare отговаря на изискванията за удобна и надеждна система за управление на бизнес информация и процеси – https://www.edocument.bg/docuware/demo!