Мобилно управление
на документи

Последната версия на DocuWare Mobile включва обогатени функционалности и подобрени работни процеси. Благодарение на подобрения интерфейс, задачите на всеки служител са ясно обозначени на смартфони и таблети по начин, който позволява директното им извършване от устройството. Приложението е разработено за iOS, Android и Windows.

Предимствата на DocuWare Mobile

С DocuWare Mobile вие и  вашите колеги можете да участвате във всички работни процеси, бързо и лесно да извършвате поставените задачи, независимо от местоположението си. Дори и да сте в движение.

Участвате във всички работни процеси

С DocuWare Mobile, вие и всички ваши колеги можете да участвате във всички работни процеси, бързо и лесно да извършвате поставените задачи, независимо от местоположението си. Дори и да сте в движение.

Паралелно изпълнение на задачи

За да гарантира оптималното координиране на работните процеси, DocuWare Mobile предоставя възможност за паралелно изпълнение на задачи. Работният процес ще продължи към изпълнение на следващата стъпка единствено след като всички колеги са изпълнили своите задачи по дадения документ.

Промяна на отговорника

DocuWare Mobile позволява промяна на отговорника за задачата – ако даден служител е в отпуска, задачите му автоматично ще се възлагат на друг колега, като по този начин се предотвратява блокиране на работните процеси.

Управление на електронния архив

В DocuWare Mobile можете да се възползвате от всички утвърдени функции за управление на електронния архив – от търсене в централния документален архив до съхранение на дигитални документи, получени от всяко приложение.

Android, iOS, Windows

DocuWare Mobile е разработен да работи еднакво добре на всякакви устройства и платформи – iOS, Android и Windows. Наборът от функционалности е еднакъв за всички платформи, а интерфейсът е стандартизиран. Това осигурява приемственост в използването на приложението на различни устройства и от всички служители на компанията ви.

Сканиране на документи

Благодарение на приложението PaperScan можете да използвате смартфона си, за да сканирате всеки хартиен документ, независимо къде се намирате. От там сканираните документи лесно се съхраняват в системата на DocuWare или можете да превърнете в PDF формат, да качите в Dropbox, да изпратите по мейл, да ги споделите с колеги и т.н.

Вече имате DocuWare On-Premise/Cloud?

Изтеглете официалното мобилно приложение на DocuWare от PlayStore, AppStore, Windows Store и управлявайте вашите документи навсякъде и по всяко време

Заявете DEMO

DocuWare може да е вашата следваща стъпка към по-успешен бизнес

Заявете демонстрация и разберете как DocuWare Mobile ще ви помогне да оптимизирате работните процеси.
Заявете DEMO