DocuWare е една от водещите компании в сферата на дигиталното управление на бизнес информация и процеси. Компанията демонстрира своята лидерска позиция в сектора и през първата половина на 2018 г., като отчита ръст на продажбите на услуги в Cloud-a със 112%. С увереност можем да приемем, че тази тенденция отразява растящия брой бизнеси, които преминават към Облака. Проучвания в индустрията показват, че 78% от малкия и среден бизнес ще предприеме някаква форма на работа в Cloud-а до 2020 година.

През последните две години компанията DocuWare демонстрира бърз растеж чрез стратегията си, фокусирана върху облачните услуги. Те се доказват с всяка изминала година като най-ефективния инструмент за подобряване продуктивността на служителите, благодарение на своята надеждност, сигурност и богати функционалности. Растежът на DocuWare Cloud е доказателство, че все повече и повече организации търсят начини да се възползват от тези предимства.

„Няма съмнение, че новата версия DocuWare 7 и включените в нея DocuWare Kinetic Solutions изиграха важна роля за растежа на облачните ни услуги тази година,“ казва Jürgen Biffar, основател и съпрезидент на DocuWare. „С две изцяло нови облачни решения, които са насочени към отделите Финанси и Човешки ресурси, ние помагаме на организациите да преминат от ръчни работни процеси към дигитални такива и то за минимално време и с минимални усилия. Допълнително предоставяме дългосрочна висока добавена стойност за всеки потребител,“ добавя Biffar.

Общите приходи на компанията бележат ръст от 15% за първата половина на 2018. „Печалбите на DocuWare ни позволяват да инвестираме в технологии и ресурси, с които да посрещнем нарастващото търсене на облачни услуги. Ние ще продължим да доставяме дори повече автоматизирани решения за дигитални работни процеси, които да имат положителен принос за успеха на бизнесите на нашите клиенти,“ заключва Biffar.

Немечек България, оторизиран дистрибутор на DocuWare, предлага услуги за бизнес анализ на процесите във вашата компания, дефиниране на проблемни области и такива, които подлежат на подобрение. Свържете се с нас, за да ви демонстрираме как и вие можете да се възползвате от предимствата на дигиталното управление на бизнес информация и процеси.