DocuWare е за всички вас над 500,000 клиенти по цял свят

Системата е подходяща за всички компании, които се стремят към оптимизация на времето и ресурсите си. Едно от основните предимства на DocuWare е приспособимостта му към нуждите на различни по вид и размер организации. При необходимост, нашите специалисти ще ви помогнат да намерите най-точното решение за вашата компания, като направят aнализ на работните процеси и идентифицират основните фактори, които пречат на ефективната ви работа.

Кой ползва DocuWare?

Какво казват клиентите за нас?

Специфичните отдели в нашата организация вече имат мигновен достъп до нужната им информация. Най-голямата полза от внедряването на DocuWare e фактът, че документите от отдалечените ни архиви са достъпни за секунди – вече няма нужда да бъдат търсени и транспортирани. Голяма част от архивите се намират в централен документен масив и това ни спестява огромно […]
Димитър Димитров – Ръководител отдел ИТ, Обединена Българска Банка
Със системата DocuWare успяхме да подредим цялата информация за дейностите на нашата организация на едно място. Това включва официална кореспонденция, договори, документи за вътрешно съгласуване, документи по ISO сертификация и други. С внедряването на системата DocuWare съкратихме времето за вътрешно съгласуване и взимане на решения и подобрихме контрола върху дейностите. Сега ръководството има цялостен поглед […]
Петър Гевезиев – Ръководител отдел ИТ, Пристанище Варна
DocuWare осигури електронното движение и управление на документите в нашата организация и подобри организацията на процесите, свързани с тяхното въвеждане, обработване и търсене.Документите на Министерство на Културата се намират в единна база данни, което позволява лесно търсене и трайно съхранение на документите.
Стоян Стоянов – Главен секретар, Министерство на Културата

приложение

Как DocuWare улеснява ежедневната ви работа?

DocuWare предлага много повече от начин да се замени хартията с цифрови файлове.
приложение