От Немечек България и CENTIO Professional IT Security организираме уебинар, който да ви помогне да се ориентирате по-добре в новите изисквания на GDPR, да ви запознае с основните промени и понятия, както и да ви предложим 7 практически стъпки, които веднага да предприемете. Допълнително ще разгледаме три технологични решения, които могат да ви помогнат да постигнете съвместимост – DocuWare, Safetica и DESLock+.

Онлайн семинарът ще се проведе на 22 март 2018 г., четвъртък, от 16:00 часа.

Участието е безплатно, но изисква регистрация:

https://register.gotowebinar.com/register/1404288943469063427

GDPR е една от най-дискутираните теми в бизнес пространството през последните няколко месеца. И има основателни причини това да е така. Сигурни сме, че вече сте чували за солените глоби, за някои от основните права на субектите на данни, за контролиращите органи и т.н. Доста е изписано по темата, но много компании все още срещат затруднения да разберат и посрещнат новите изисквания.

Поради тази причина решихме да организираме онлайн семинар относно новия Регламент с по-практическа насоченост, да отговорим на конкретни често задавани въпроси и да ви предложим практически решения.

Програма на семинара:

 1. Какво ни очаква след 25 май 2018 г.? Предизвикателствата, които идват с регламента.
 2. 7 базови стъпки, които всяка фирма трябва да направи, за да покрие изискванията на GDPR
 3. Технологични решения, които ще ви помогнат да постигнете съвместимост с регламента за защита на личните данни:
  • DocuWare – Управление на бизнес информация и процеси
  • Safetica – Защита на информация с DLP решение
  • DESLock+ – Сигурно криптиране на данни

В първата част на семинара ще се запознаем с основните промени и ще дефинираме важни термини от новия регламент – чувствителни лични данни, анонимни данни, псевдонимизация, длъжностно лице по защита на данните /DPO/ и др.

Втората част е посветена на конкретните стъпки, които да предприемете. Докато регламентът съдържа достатъчно информация относно критериите за защита на данните, много компании срещат затруднения да приложат на практика тази информация. Ние ще ви предоставим 7 универсални стъпки, които всяка организация може да предприеме по пътя към съответствие с GDPR.

В третата част ще разгледаме един от ключовите елементи при посрещането на новите изисквания, а именно техническите средства. По-конкретно ще се спрем на софтуерни решения за дигитално управление на документи и процеси, за сигурно съхранение и за криптиране на информация – DocuWare, Safetica и DESLock+. Сами по себе си софтуерните решения не посрещат предизвикателствата, породени от регламента, но без тях изпълнението на задачата е близко до невъзможно.

Към кого е насочен онлайн семинарът?

 • Управители на малки и средни предприятия
 • Отговорници за администрирането на лични данни
 • Финансови директори
 • Административни директори
 • Директори Човешки ресурси
 • ИТ мениджъри
 • Служители, които оперират с лични данни по смисъла на GDPR

Въпреки затрудненията пред бизнеса, приемането на новия регламент е продиктувано от желанието на ЕС да посрещне рисковете, породени от дигиталната трансформация на света. Съвременните технологии навлизат във всяка сфера на личния и професионалния ни живот, а с тях нарастват и темповете на събиране и обработване на информация. И понеже тя може да е колкото полезна, толкова и опасна в случай на пробив или изтичане, темата за защитата ѝ никога не е била по-важна. Привеждането на процесите в компаниите в съответствие с GDPR не е нито препоръка, нито съвет. То е задължително условие за всеки бизнес, който работи с данни на физически лица, жители на Европейския съюз.

Подгответе се за новите законови изисквания, включете се в онлайн семинара „GDPR: 7 практически стъпки и нужните ви технологии“!

Регистрация: https://register.gotowebinar.com/register/1404288943469063427