Законовите изисквания и регулации са навсякъде в бизнеса:

  • Независимо от индустрията – банков сектор, финанси, производство, услуги.
  • Независимо за кои отдели и бизнес процеси се отнасят – счетоводство, човешки ресурси, продажби.
  • Независимо дали са на местно, национално или наднационалното ниво.

Регулациите са навсякъде и постигането на съответствие не е единичен процес, който компаниите да изпълнят. Съответствието представлява многобройни различни процеси, чрез които организациите документират какво правят и как го правят, за да демонстрират, че отговарят на изискванията. На всяко ниво.

Много от тези регулации водят със себе си стриктни стандарти за сигурност на документите, поверителност на данните, политики за съхранение и обработка на информация. Посрещането им, логично, може да ни се стори изключително предизвикателство. Особено ако не разполагаме с необходимите средства и инструменти, които да ни улеснят. Допълнително, наказанията за несъответствие могат да са значителни – солени глоби, съдебни дела и загубена репутация.

От всичко казано дотук, не е чудно, че много мениджъри считат законовите изисквания за ненужна пречка, излишно затруднение по пътя на бизнеса им. Или най-малкото за загуба на продуктивност.

Но представете си, че тези изисквания ви подтикнат да автоматизирате все повече процеси и да задминете конкуренцията си, да спестите средства и да повишите ефективността.

Представете си, че автоматизираното управление на информация, наложено от законовите изисквания, доведе след себе си по-добро изпълнение на поставените задачи от служителите и повиши скоростта, точността и увереността на вашия бизнес.

Представете си, че тези промени ви позволят най-накрая да съберете цялата информация за даден клиент на едно място, да я достъпвате отвсякъде и по всяко време.

Какво би означавало всичко това за вашия бизнес, ефективност и отношения с клиента?

Традиционно възприемаме регулациите като загуба на време и ресурси. Но законовите изисквания за управление на информация, сигурна защита и прозрачност могат да доведат до значителни ползи за бизнеса отвъд отбягването на глобите и съдебните спорове. Управлението на информация чрез един автоматизиран процес може директно да донесе стойност и конкурентно предимство на бизнеса ви.

В тази връзка – готови ли сте за GDPR? Свържете се с нас, за да ви покажем как DocuWare може да ви помогне.