Колко пъти ви се налага да въвеждате датата в даден документ? С DocuWare можете да си спестите време и да го направите с натискането само на един клавиш.

Както всички знаем още от годините в училище – всеки януари ние по навик пишем датата с миналата година, вместо с настоящата. Можете лесно да избегнете такъв тип грешки и да си спестите много време, ако не ви се налага ръчно да я вписвате.

Просто използвайте клавиш [x] и полетата за дати в DocuWare автоматично ще бъдат запълнени с днешната такава.

Друго улеснение е да използвате клавиш плюс [+], за да селектирате утрешната дата и съответно клавиш минус [-], за да селектирате вчерашната такава.

Например, ако искате да въведете вчерашна дата в даден документ, единствено трябва да натиснете два клавиша – [x], последван от [-].

DocuWare предлага богат набор от подобни клавишни комбинации (shortcuts). Научете кои са най-често използваните от тях и работете по-ефективно:

https://blog.docuware.com/product-news/work-more-efficiently-get-to-know-these-shortcuts