Вече повече от 25 години DocuWare разработва висококачествени решения, които отговарят на най-високите изисквания за сигурност и защита при съхранение и управление на информация. Компанията и всичките ѝ продукти, включително DocuWare Cloud, редовно биват тествани от независими институции и сертифицирани в съответствие с най-строгите стандарти в сферата. A вашите данни са защитени от загуба или бедствие.

Облачните услуги на DocuWare са получили следните сертификати:

 • ISO 9001: Отлична оценка „Контрол на качеството“ при разработването на софтуер.
 • ISO 15489-1: Минимизиране на рискове, които могат да бъдат избегнати.
 • ISO 27001: Най-високи изисквания за информационна сигурност за производство, въвеждане, експлоатация, мониторинг, поддръжка и подобрение на система за управление на документи.
 • ISO 27017: Максимална защита на данните на Cloud-а; данните са защитени от достъп от трети страни, подправяне от трети страни и само клиентът има достъп до тях по всяко време.
 • German AO + GoBD: Дългосрочно архивиране съгласно германските Commercial Code и Tax Code.
 • Agencia Tributaria: DocuWare отговаря на всички изисквания на испанските данъчни служби за архивиране на сканирани хартиени документи.
 • AICPA + SOC: След анализ на хостинг доставчика (Microsoft Azure), системата отговаря на най-строгите стандарти на American Institute of Certified Public Accountants.
 • CSA: Cloud Control Matrix of the Cloud Security Alliance – Посрещане на всички изисквания за сигурност, поверителност, съответствие и управление на риска.
 • HIPAA: DocuWare отговаря на US Health Insurance Portability and Accountability Act за използването, оповестяването и съхранението на данни за здравето.
 • BLI: DocuWare получава максималните 5 звезди от Buyers Laboratory Inc., които предоставят независим анализ в сферата на специализираните офис продукти.
 • Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data: Стандарт на ЕС, който трябва да се спазва при трансфер на лични данни към трети страни.

Допълнително, DocuWare е дългогодишен Microsoft Gold Partner. Това партньорство предполага високи изисквания, посрещането на които трябва да бъде демонстрирано редовно. Изискванията включват: доказателства за висока техническа експертиза, наличие на множество положителни клиентски референции, различни технически тестове, доказващи съвместимостта на софтуера DocuWare със съответните платформи на Microsoft.

Не на последно място, интерфейсът на DocuWare е преминал стриктни стандартизирани тестове за сертифициране от SAP.

Всички тези сертификати са не просто признание за постиженията на DocuWare. Те са гарант за сигурната защита на един от най-важните активи в организацията ви – бизнес информацията.