От Немечек България организираме уебинар, който да ви помогне да се ориентирате по-добре в изискванията за защита на личните данни според GDPR (General Data Protection Regulation) или регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа. Целта на уебинара е да ви покаже как и защо софтуерните решения, и в частност DocuWare, са ключов фактор при посрещането на изискванията. Той ще се проведе на 29 ноември 2017 г., сряда, от 16:00 часа.

За регистрация: https://register.gotowebinar.com/register/5914708838984542466

GDPR влиза в сила на 25 май 2018 г. и вече коренно променя начина, по който управляваме лични данни. Проучванията обаче показват, че много компании срещат затруднения да разберат и посрещнат изискванията на новия регламент:

 • Само 23% от организациите чувстват, че ще са „напълно подготвени“ да посрещнат изискванията на GDPR до май 2018 г.
 • 55% твърдят, че „има недостиг на приложения и инструменти на пазара, което може да ни попречи да се подготвим навреме.“
 • 33% казват, че „правилата за защита и поверителност на данните се променят по-бързо, отколкото ние можем да променим системите си.“
 • Към настоящия момент само 30% са избрали човек за позицията Отговорник за защита на данните.
 • Само 47% вярват, че топ мениджмънтът в организациите им е наясно с последствията при неспазване на препоръките по регламента.

Място за притеснение има, защото неспазването на разпоредбите на GDPR може да има сериозни финансови последици. Глобите могат да бъдат в размер на до 20 милиона евро или 4% от общия глобален годишен оборот от предходната финансова година – в зависимост кое е по-високо (чл. 83, ал. 4-6). Добрата новина е, че все повече хора са запознати и разбират изискванията по GDPR. Все още обаче не са сигурни какви точно действия и мерки трябва да предприемат.

Докато GDPR съдържа достатъчно информация относно нивата на защита на личните данни, то липсва такава относно процесите или технологиите, които компаниите трябва да използват, за да гарантират тази защита. Един подход, който си заслужава да бъде разгледан, е да се използва система за управление на документи и информация (ECM), благодарение на която да бъдат посрещнати изискванията за сигурност и управление на данните. Сам по себе си софтуерът не решава предизвикателствата, породени от регламента, но без него посрещането на изискванията е близко до невъзможно.

DocuWare е специализирана система за електронно управление на информация и процеси, която може да ви помогне. Тя позволява имплементацията на по-автоматизиран подход към защитата на личните данни, който да донесе ред, приемственост и ефективност към задачата, правейки посрещането на изискванията по GDPR по-бързо и по-лесно. Допълнително, DocuWare е сертифициран по международния стандарт ISO/IEC 27001, който вече покрива много от изискванията по GDPR.

Към кого е насочен уебинарът?

 • Управители на малки и средни предприятия
 • Отговорници за администрирането на лични данни
 • Финансови директори
 • Административни директори
 • Директори Човешки ресурси
 • ИТ мениджъри
 • Служители, които оперират с лични данни по смисъла на GDPR

Какво ще научите?

 • Какво представлява GDPR
 • Какви са основните промени спрямо съществуващите разпоредби
 • Как DocuWare може да ви помогне да посрещнете изискванията
  • Отчетност
  • Отговорност
  • Права на субекта на данни:
 • Какви са първите стъпки, които да предприемете

Готови ли сте да се захванете сериозно с предизвикателствата на новите законови разпоредби? Включете се в уебинара „Как софтуерът ни помага да посрещнем изискванията по GDPR?“

За регистрация: https://register.gotowebinar.com/register/5914708838984542466