Важна част от мисията на DocuWare е системата да е достъпна отвсякъде и по всяко време, да предлага свобода и гъвкавост в работните процеси, да е бърза за усвояване и лесна за използване. DocuWare Cloud отговаря на всички тези приоритети, което е една от причините от компанията да насочат основния си фокус в развиването на облачните услуги. Друг важен фактор за това решение са последните тенденции в сферата, както и, разбира се, изискванията на клиентите.

Все повече потребители очакват софтуерът да им предоставя повече свобода и гъвкавост при изпълнение на работните процеси, да бъде достъпен отвсякъде и по всяко време – независимо къде се намира клиента, независимо кога има нужда от системата. Допълнително, управлението на бизнес информация и процеси в Облака предоставя достъп до нови възможности, които някога бяха запазени само за най-големите корпорации. DocuWare съчетава необходимите инструменти с елемент на достъпност, така че малките и средни предприятия също да имат възможност да подобрят продуктивността си чрез технологиите.

Обявените финансови резултати за 2017 г. показват, че този ход е бил успешен и е изиграл важна роля за ускорения растеж на бизнеса. Показателен е фактът, че през изминалата година са спечелени 1 800 нови клиенти, 45% от които са избрали DocuWare Cloud. Общият ръст спрямо 2016 г. е 18%, а облачните услуги бележат впечатляващ ръст от 139%. Тези резултати ясно показват тенденциите в сферата, които компанията взема предвид, за да отговори най-точно на нуждите на потребителите и на новите реалности.

Свържете се с нас, за да ви покажем как точно облачните услуги могат да ви помогнат да спестите време и ресурси, докато печелите ефективност и гъвкавост – https://www.edocument.bg/docuware/demo/